Skip to content
Glaoigh orainn/Call us: +353 (0) 1 478 3814
star Shopping Cart 0

Complete Welsh

Hodder & Stoughton

9781444102345

Only

45.00

Out of stock

Category:

Description

The complete course for a fun and effective way to learn Welsh comprising a book and audio support (2 x 70 minute CDs which are MP3 player and iPod compatible). The focus is on the language as it is spoken today, and the aim is to help learners to interact with Welsh speakers in day-to-day situations.

Y cwrs cyflawn effeithiol a hwyliog ar gyfer dysgu Cymraeg yn cynnwys llyfr a chefnogaeth glywedol (2 CD 70 munud yr un sy’n gymhathol ag MP3 ac iPod). Mae’r pwyslais ar yr iaith fel y’i siaredir heddiw, a’r bwriad yw cynorthwyo dysgwyr i gyfathrebu gyda siaradwyr Cymraeg mewn sefyllfaoedd o ddydd-i-ddydd. Addas ar gyfer acenion de a gogledd Cymru.